FLEXIBILNÍ TARIF

U flexibilního tarifu můžete během měsíce počet licencí libovolně navyšovat i snižovat. Účtovat za služby budeme jen na základě skutečného využití.


ROČNÍ TARIF


V případě ročního tarifu můžete počet licencí libovolně navyšovat podle zde popsaného postupu. Automaticky tak dojde k navýšení počtu licencí u ročního tarifu a dle navýšení Vám budou od příštího měsíce účtovány poplatky (v případě platby na rok dopředu vám bude příští měsíc zaslána faktura s doplatkem do konce ročního období).


Pokud si prostřednictvím administrátorské konzole počet uživatelů snížíte, ke snížení ročního tarifu v daném ročním období nedojde a nebudou poníženy ani poplatky za roční závazek. Celkový počet licencí můžete snížit při prodloužení ročního tarifu. Před vypršením Vašeho ročního tarifu obdržíte informativní email s možností zadat celkový počet licencí.

Pokud budete mít další dotazy, stačí nás kontaktovat zde.