Spam je velice komplexní problematika, ale většina případů je vyřešena implementací SPF a DKIM. SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail) mohou pomoci ověřit Vaše e-maily, které nejsou modifikovány a odeslány ze schváleného serveru.


Jak nastavit SPF


Jak nastavit DKIM


Bohužel neovlivníte, jak bude server příjemce nakládat s Vaší zprávou, ale správné nastavení SPF a DKIM je správný start.Tipy a rady:

- nepoužívejte Spamové filtery k ověření cizch serverů nebo uživatelů. V určitých případech toto nastavení může napomoci tzv. Phisingu.

- Bez ohledu na Spamový filter, Google může zařadit zprávy do Spamu, pokud je shledá například podezřelými, apod.