Vyberte si způsob platby, který je pro vás nejvýhodnější.

Jaké jsou možnosti?

Tarify, kterými můžete za služby platiti jsou celkem 2:

  • flexibilní tarif

  • roční tarif s roční platbou

Kdy mohu tarify měnit?

Z flexibilního na roční:

  • Změnu z flexibilního na roční tarif je možné provést kdykoliv.

Z ročního na flexibilní:

  • Pokud chcete přejít z ročního tarifu na flexibilní, lze to pouze k datu výročí vašeho ročního závazku.

Jak změnu provézt?

Rádi vám se změnou pomůžeme, kontaktujte nás: https://ask.revolgy.com/en/support/tickets/new