Hledání v protokolu emailů (Email Log Search) je nástroj pro sledování odeslané a přijaté pošty uživateli ve vaší doméně za posledních 30 dnů pomocí vyhledávání e-mailových protokolů. Můžete vyhledávat pomocí těchto kritérií: e-mail, e-mailová adresa nebo ID zprávy.

Vyhledávání e-mailových protokolů, slouží k diagnostice vzniklých problémů a jejich odstranění.


Po provedení vyhledávání můžete výsledky stáhnout do souboru CSV nebo je otevřít v Tabulkách Google pro snadné prohlížení. Data CSV nebo tabulky obsahují kroky doručení a stav všech zpráv vrácených při vyhledávání. Tyto soubory je možné jednoduše sdílet například se zákaznickou podporou Revolgy.


Jak začít? 

Zde je postup jakým způsobem jde e-maily vyhledávat.

 • Přihlaste se do administrátorské konzole admin.google.com

 • Na domovské přejděte na Přehledy (Reports) > (panel po levé straně) Audit > Hledání v protokolu emailů

 • Nevidíte-li Přehledy (Reports) na domovské stránce, možná budete muset kliknout na DALŠÍ OVLÁDACÍ PRVKY dole.


Kritéria vyhledávání

 • Vyberte časové období pomocí seznamu nebo zadejte rozsah pomocí kalendáře. Rozsah je omezen na posledních 30 dní.

Poznámka: Chcete-li hledat zprávy starší než 30 dnů, musíte zadat Příjemce a ID zprávy (message ID), jediná dostupná vyhledávací pole. K historii doručení zpráv nemáte přístup, pouze k podrobnostem o zprávě po doručení.

 • Odesílatel nebo příjemce - Při vyhledávání podle příjemce zadejte úplnou nebo částečnou e-mailovou adresu příjemce. Pokud hledáte přesnou shodu, zadejte úplnou e-mailovou adresu a uzavřete ji do uvozovek, například “john@xyz.com“

Poznámka: Při hledání e-mailu odeslaného na skupinovou e-mailovou adresu hledejte podle ID zprávy. Hledání s adresou skupiny jako příjemce nezobrazí doručení jednotlivým členům skupiny.


 • IP odesílatele nebo IP příjemce - zadejte IP adresu odesílatele nebo příjemce. Ujistěte se, že se jedná o přesnou IP adresu, jinak se vyhledávání nepovede.

Poznámka: Při vyhledávání na serveru Sender IP mohou výsledky hledání zahrnovat zprávy, které zobrazují odchozí IP adresu Google, nikoli očekávanou veřejnou odchozí IP pro vaši doménu. Důvodem je, že zprávy složené pomocí webového rozhraní Gmailu jsou předávány serverům Gmail k doručení, a proto zobrazují odchozí IP Google jako odesílací IP.


 • Předmět - (není k dispozici pro všechny účty) Zadejte předmět e-mailu nebo část předmětu. Předmět e-mailu musí obsahovat přesný text (bez rozlišování velkých a malých písmen), který zadáte, aby se zpráva vrátila.

 • ID zprávy - Zadejte jedinečný identifikátor zprávy umístěný v záhlaví zprávy. Zadáte-li také rozsah data a času, uvědomte si, že ID zprávy přepíše rozsah data a času a vrátí zprávu nalezenou mimo rozsah. Pokyny k nalezení ID zprávy pro různé poskytovatele pošty naleznete v části Hlavička Zprávy.

 • Klikněte na tlačítko Hledat. Výsledky vyhledávání byste měli vidět během minuty nebo dvou (i když v některých případech může být čekání až hodinu). Výsledky hledání jsou omezeny na 1000 zpráv. Pro vícestránkové výsledky použijte ke změně stránek šipky v horní nebo dolní části seznamu zpráv.


 • Kliknutím na předmět (nebo ID zprávy) zobrazíte podrobnosti zprávy, včetně cesty doručení a stavu. Zobrazit podrobnosti e-mailu o výsledcích vyhledávání.


Práce s výsledky

 • Chcete-li stáhnout výsledky hledání jako soubor CSV nebo je exportovat do Tabulek Google, klikněte na ikonu stáhnout  v horní části stránky.


 • Stáhnout se zobrazí pouze v případě, že výsledky vracejí exportovatelná data.

Vytvoření souboru pro stahování velkého počtu výsledků vyhledávání může trvat déle.

Soubor CSV (nebo tabulkový procesor) zobrazuje kroky doručení pro každou zprávu ve výsledcích vyhledávání. Očekávejte tedy, že váš soubor CSV nebo tabulka bude mít mnohem více řádků dat než skutečný počet výsledků vyhledávání.


 • Data v souboru CSV (nebo tabulce) jsou omezena na 1 000 zpráv (totožné s limity výsledků vyhledávání). Podrobnosti o zprávě po doručení nejsou k dispozici v souboru CSV.


Pokud si stále nejste jisti, jak na to, nevadí. Kontaktujte nás prostřednictvím zákaznického portálu MyServices.