Faktury za G Suite jsou odesílány nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci. Služby jsou fakturovány zpětně, tedy vždy za předchozí měsíc.

V případě ročního tarifu s roční platbou, budete vždy před začátkem dalšího ročního období a zaslání další roční faktury kontaktováni s upozorněním na blížící se konec ročního závazku. To je také okamžik, kdy můžete snížit počet účtů, případně přejít na flexibilní tarif.


Pokud budete mít další dotazy, stačí nás kontaktovat zde.