Whitelist IP adresy v Gmailu

Jako administrátor Google Workspace můžete nastavit, aby zprávy přijaté z konkrétních odesílacích IP adres nebyly označeny jako spam. To provedete přidáním adres do seznamu povolených e-mailů (whitelist) v administrátorské konzoli Google.

Když pro svůj účet Google Workspace vytvoříte seznam povolených e-mailů, ovlivní to celou vaši doménu. E-mailové seznamy povolených adres není možné vytvářet pouze pro  konkrétní organizační jednotky. Viz Další nastavení, která můžete místo toho použít.

Přidejte IP adresu do seznamu povolených adres

  1. Přihlaste se do administrátorské konzole na adrese  http://admin.google.com

  2. Na domovské stránce administrátorské konzole ve sloupci nalevo přejděte do Aplikace (Apps)and thenGoogle Workspace

  3. Klikněte na řádek s Gmail, posuňte se na spodní částránky a kliněte naand thenRozšířená nastavení (Advanced settings)

  4. Vlevo v panelu Organizace (Organizations) vyberte organizaci nejvyšší úrovně, obvykle vaši doménu.

  5. Níže na stránce (pod záložkou Spam, phishing a malware) najeďte kurzorem na dlaždici Spam a klikněte na tlačítko KONFIGUROVAT SPAM. Vyberte pod třetím zaškrtávacím okénkem možnost vytvoření nového seznamu povolených adres Použijte stávající nebo vytvořte nový (Use existing or create a new one).

  6. Pojmenujte nastavení spamového filtru výše (například obchodní partneři). Pojmenujte nový seznam a zadejte IP adresu odesílajících mailových serverů, které chcete povolit. Chcete-li přidat více než jednu IP adresu, zadejte do rozsahu CIDR zápis IP nebo každou IP adresu oddělte čárkou.
    Poznámka: Přidávejte pouze veřejné IP adresy, protože soukromé IP adresy nejsou akceptovány.

  7. Uložte toto nastavení klinutím na PŘIDAT NASTAVENÍ (ADD SETTING) a také uložte komplet tyto změny v aplikaci Gmail vpravo dole na stránce pomocí tlačítka ULOŽIT (SAVE)

Změny se projeví až za hodinu. Změny můžete sledovat v protokolu auditu administrátorské konzole.

Jiná nastavení, která můžete také použít

nastavení spamu - Pokud chcete odesílatele přidat na seznam povolených adres na základě jejich e-mailové adresy nebo názvu domény, namísto adresy IP odesílajícího serveru, vytvořte v nastavení spamu seznam schválených odesílatelů. Viz přizpůsobení nastavení filtru spamu.

Nastavení příchozí brány - Pokud máte příchozí mailové  servery, které vaši poštu zpracovávají před odesláním na servery Google, zadejte je místo toho v nastavení Inbound Gateway (Příchozí brána). Pamatujte, že pokud zadáte adresu IP v konfiguraci inbound gateway (příchozí brány) a přidáte stejnou adresu IP do seznamu povolených e-mailů, nebude adresa IP povolena. Je to způsobeno tím, jak Gmail určuje „skutečného odesílatele“ nebo zdrojovou IP adresu. Další informace o používání brány příchozí pošty v Gmailu a o tom, jak určuje zdrojovou adresu IP.A to je vše! Pokud budete mít další dotazy, stačí nás kontaktovat zde.