Potřebné oprávnění: Admin 
Poznámka: Přidávejte pouze veřejné IP adresy, protože soukromé IP adresy nejsou akceptovány.

Whitelist IP adresy v Gmailu

Jako administrátor Google Workspace můžete nastavit, aby zprávy přijaté z konkrétních odesílacích IP adres nebyly označeny jako spam. To provedete přidáním adres do seznamu povolených e-mailů (whitelist) v administrátorské konzoli Google.

Když pro svůj účet Google Workspace vytvoříte seznam povolených e-mailů, ovlivní to celou vaši doménu. E-mailové seznamy povolených adres není možné vytvářet pouze pro  konkrétní organizační jednotky. Viz Další nastavení, která můžete místo toho použít.

Přidejte IP adresu do seznamu povolených adres

 - Přihlaste se do administrátorské konzole na adrese  http://admin.google.com

 - Na domovské stránce administrátorské konzole ve sloupci nalevo přejděte do Aplikace (Apps)and thenGoogle Workspace

 - Klikněte na řádek s Gmail, posuňte se na spodní částránky a kliněte naand thenRozšířená nastavení (Advanced settings)

 - Vlevo v panelu Organizace (Organizations) vyberte organizaci nejvyšší úrovně, obvykle vaši doménu.

 - Níže na stránce (pod záložkou Spam, phishing a malware) najeďte kurzorem na dlaždici Spam a klikněte na tlačítko KONFIGUROVAT SPAM. Vyberte pod třetím zaškrtávacím okénkem možnost vytvoření nového seznamu povolených adres Použijte stávající nebo vytvořte nový (Use existing or create a new one).

 - Pojmenujte nastavení spamového filtru výše (například obchodní partneři). Pojmenujte nový seznam a zadejte IP adresu odesílajících mailových serverů, které chcete povolit. Chcete-li přidat více než jednu IP adresu, zadejte do rozsahu CIDR zápis IP nebo každou IP adresu oddělte čárkou.

 - Uložte toto nastavení klinutím na PŘIDAT NASTAVENÍ (ADD SETTING) a také uložte komplet tyto změny v aplikaci Gmail vpravo dole na stránce pomocí tlačítka ULOŽIT (SAVE)

Změny se projeví až za hodinu. Změny můžete sledovat v protokolu auditu administrátorské konzole.

Jiná nastavení, která můžete také použít

nastavení spamu - Pokud chcete odesílatele přidat na seznam povolených adres na základě jejich e-mailové adresy nebo názvu domény, namísto adresy IP odesílajícího serveru, vytvořte v nastavení spamu seznam schválených odesílatelů. Viz přizpůsobení nastavení filtru spamu.

Nastavení příchozí brány - Pokud máte příchozí mailové  servery, které vaši poštu zpracovávají před odesláním na servery Google, zadejte je místo toho v nastavení Inbound Gateway (Příchozí brána). Pamatujte, že pokud zadáte adresu IP v konfiguraci inbound gateway (příchozí brány) a přidáte stejnou adresu IP do seznamu povolených e-mailů, nebude adresa IP povolena. Je to způsobeno tím, jak Gmail určuje „skutečného odesílatele“ nebo zdrojovou IP adresu. Další informace o používání brány příchozí pošty v Gmailu a o tom, jak určuje zdrojovou adresu IP.