Když vaši uživatelé odpoví na e-mailovou zprávu, mohou být příjemci mimo vaší organizaci. Výstrahy ohledně externích příjemců můžete nastavit tak, aby ochránili vaše uživatele před neúmyslným sdílením informací mimo vaši organizaci (externě).

Gmail zjistí, zda externí příjemce v e-mailové odpovědi není někdo, s kým uživatel pravidelně komunikuje, nebo není přítomen v uživatelských kontaktech. Když toto nastavení nakonfigurujete, uživatelé obdrží upozornění a možnost zrušit.

Konfigurace upozornění na odpověď externího příjemce 

na odpověď externího příjemce:

- Přihlaste se do administrátorské konzole admin.google.com

 - Z domovské stránky administrátorské konzole přejděte do Apps (Aplikace)and thenGoogle Workspace and thenGmail > jděte níže a zvolte End User Access (Přístup Koncového Uživatele)
Tip: Chcete-li zobrazit Pokročilá nastavení, přejděte na konec stránky Gmailu.

 - Vyberte organizaci nejvyšší úrovně.

 - Přejděte na Unintended external reply warning (Varování o nezamýšlené externí odpovědi)

 - Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nebo zakážete toto nastavení.

 - Klikněte na SAVE (Uložit)

Může trvat až hodinu, než se změny přenesou do uživatelských účtů. Předchozí změny můžete sledovat v protokolu auditu administrátorské konzole.