Pokud se stane, že uživatel v Google Workspace  trvale odstraní svá data z Gmailu nebo Disku a později si uvědomí, že je chce získat zpět, tak existuje cesta, jak toho docílit. Jako administrátor můžete obnovit data uživatele z administrátorské konzole v zadaném časovém období. 

Obnovit lze pouze trvale odstraněné položky. Tím se myslí položky, které se nenacházejí v koši. Pokud vaše organizace používá Google Sejf (Google Vault), tak se mohou trvale smazané položky uchovávat právě v Sejfu. To ovšem záleží na individuálním nastavení uchovávání položek v rámci tohoto nástroje. 

Omezený čas pro obnovení souborů a zpráv

Od okamžiku, kdy jste data smazali máte omezený čas na jejich obnovu. Tento limit je 20 dní.

Co nelze udělat

 • Obnovit data, která byla trvale odstraněna před více než 20 dny.

 • Obnovení struktury odstraněných složek. Pokud například odstraníte hlavní složku, nebudete moci obnovit původní strukturu složek.

 • Ve složce spam obnovit smazané zprávy.

 • Obnovení smazaných konceptů e-mailů.

 • Na Disku obnovit smazané soubory Moje mapy Google nebo Sloučené tabulky.

 • Obnovit data z koše uživatele.

 • Pokud uživatel splnil svou kvótu úložiště na Disku, obnovte jeho data na Disku. 

Obnovení dat Gmailu a Disku

 1. Přihlaste se do administrátorské konzole Google na admin.google.com

 2. Přejděte na Uživatelé.

 3. V seznamu Uživatelé vyhledejte uživatele, u kterého chcete data obnovit.

 4. Umístěte ukazatel myši na uživatele a klikněte na možnost Další (More) and then obnovení dat (Restore data).

    Tuto možnost najdete také v levé horní části stránky účtu uživatele v části Další More.

 5. Vyberte časové období pro data, která chcete obnovit (rozmezí 20 dnů).

 6. Vyberte typ dat, která chcete obnovit: Disk nebo Gmail.

 7. Klikněte na Obnovit.

Poznámka ke sdíleným souborům: Po obnovení položky na Disku musí uživatel položku znovu sdílet, aby k ní měli přístup ostatní. Více o obnovení smazaných souborů nebo sdílených souborů.

Ověření, že obnova dat proběhla v pořádku

Ověření můžete provést tak, že:

 1. Zkontrolujte doručenou e-mailovou zprávu v doručené poště uživatele Gmail.

 2. Obnovená data na Disku najdete ve složce Disku uživatele.
  Data Disku jsou obnovena do složky Disk uživatele ve stejném umístění jako před odstraněním.

Poznámka: V závislosti na množství dat, která obnovujete, může trvat několik dní, než se obnovená data nebo zprávy znovu objeví v uživatelském účtu. 


Pokud si stále nejste jisti, jak na to, nevadí. Kontaktujte nás zde.