Uživatelská oprávnění

Nově můžete v MyServices uživatelům přiřazovat pravomoce, které ovlivňují to co uživatelé mohou v rámci MyServices dělat. Na výběr máte z následujících tří možností:


Admin - Uživatelé s Admin právy mohou upravovat všechna data uvnitř MyServices a zároveň mohou do MyServices přidat další uživatele, nebo je z MyServices odebrat

Editor - Uživatelé s právy Editor mohou upravovat všechna data uvnitř MyServices, ale nemohou uživatele do MyServices přidat, nebo je odebrat

Read-Only - Uživatelé s Read-Only právy mohou zobrazit všechna data v MyServices a stahovat faktury, ale nemohou v MyServices nic upravovat


Poznámka: Pokud změníte práva uživateli, který je během změny přihlášený v MyServices, změna se projeví až poté, co se znovu přihlásí do MyServices