Co je nového

Naši klienti se nás často ptají, jak vyhledávat soubory ve službě Disk Google. Abychom vám usnadnili hledání sdílených souborů, rádi bychom vám představili nové vyhledávání, které nyní budou dostupné. Všichni klienti budou mít tyto funkce k dispozici od 7. května (někteří to mohou mít až o 15 dní dříve - služba je postupně spouštěna pro všechny Gsuite/Google Workspace klienty).Takto můžete vyhledávat soubory, které byly sdíleny:

"From:“ nyní vrátí soubory, které s vámi sdílí zadaná e-mailová adresa. Dříve by to vrátilo soubory vlastněné touto e-mailovou adresou.

" To:“ nyní vrátí soubory, které jste sdíleli se zadanou e-mailovou adresou. Dříve by to vrátilo všechny soubory, jejichž e-mailová adresa měla oprávnění k prohlížení, komentování nebo úpravám.

"Sharedwith:“ je nový vyhledávací operátor, který vrátí soubory, které zadaná e-mailová adresa vlastní nebo má oprávnění k prohlížení, komentování nebo úpravám.

"Owner:“ vrací soubory vlastněné zadanou e-mailovou adresou. U tohoto operátora nedojde ke změně, ale můžete jej použít k vrácení výsledků, pro které byste dříve použili operátor „from:“.

Existující možnosti vyhledávání na Disku GoogleStávající možnosti vyhledávání

Stále existuje více možností, jak najít soubory. Viz možnosti níže. Tyto vyhledávací operátory můžete okamžitě vyzkoušet (do 7. května) na Disku Google https://drive.google.com/Citace

Najděte dokumenty, které obsahují přesné slovo nebo frázi.

Příklad: „přesně odpovídejte této frázi“

Znaménko minus

Najděte dokumenty, které vylučují určité slovo. Pokud chcete „salsu“, ale ne „tanec“ ...

Příklad: salsa - tanec

is: unorganized owner: me
Najdete sirotčí soubory (orphan files), které ztratily vlastníka.

Creator:

Najděte dokumenty na sdílených discích vytvořených konkrétní osobou.

Příklad: creator: jane@yourdomain.com

is:starred

Najděte soubory, které jste označili hvězdičkou.

is:trashed

Najděte soubory , které jsou přesunuty do koše.

type:

Hledání podle typu dokumentu: složka, dokument, tabulka, prezentace, PDF, obrázek, video, kresba, formulář, web, skript, tabulka nebo jam soubor.

Příklady:

type: document (najde Google docs document)

type: forms (najde Google formulář)

type: spreadsheet (najde Google Sheets tabulku)

before & after

Najděte soubory, které byly upraveny před nebo po určitém dni. Formátujte datum jako RRRR-MM-DD (Rok-Měsíc-Den).

Příklady:

before:  2021-05-02

after: 2021-05-01

title:

Hledání položek podle názvu

Příklad: title: Konference 2014

app:

Najděte soubory Apps Script.

Příklady:

aplikace: „Google Apps Script“

followup:

Najděte soubory, kde máte přiřazeny jakékoli úkoly nebo návrhy.

Příklady:

followup:any 

followup:suggestions 

followup:actionitems 


Závěr


Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás prosím na adrese http://myservices.revolgy.com/ a pošlete nám své dotazy. Pokud ještě nejste klientem Revolgy, laskavě nám pošlete své dotazy na ask@revolgy.com