Pro uživatele, kteří nemají Google Cloud Platform nebo Amazon Web Services s Revolgy, jsme přidali stránky, kde se dozví jaké výhody s námi můžou získat. Stránky jsou dostupné z pravého panelu na stránce Přehled.