Lidé se změny nebojí. Bojí se neznámého a nedostatku výběru. Naše jedinečná metodika řízení změn se zaměřuje na aktivizaci lidí a posílení jejich schopnosti, aby sami hledali kreativní řešení jejich každodenních problémů.


Klíčové principy naší metodologie:
1. Úvodní analýza
Učíme se z minulosti
Začneme mapováním toho, jak byly předchozí změny přijaty a identifikací příležitostí pro další posuny v organizaci. Poučení z minulosti nám pomůže uspět v nadcházející změně.

2. Analýza zainteresovaných stran
Vybíráme hlavní tváře projektů
K úspěšné implementaci změn je zapotřebí silná podpora. Abychom zajistili, že projekt přijme celý tým a všichni mu budou rozumět, musíme zapojit klíčové lidi z celé organizace.

3. Komunikace
Budujeme závazek pro celou společnost
Komunikace je klíčová. Vytváříme a pomáháme vám realizovat interní marketingovou strategii, abychom zajistili, že zaměstnanci budou na změnu nejen připraveni, ale budou pro ni nadšeni.

4. Google Guides
Školíme školitele
Dlouholeté zkušenosti s vedením transformačních projektů nás naučily, že pokud lidé potřebují pomoc s novým nástrojem, cítí se mnohem pohodlněji požádat o pomoc kolegu. Vybrané skupině vašich zaměstnanců poskytujeme další školení, aby se stali ambasadory změn pro zbytek společnosti - říkáme jim „Google Guides“. Tímto způsobem budete mít interní experty Google vždy připravené pomoci svým kolegům nebo zaškolit nové zaměstnance.

5. Školení
Vyškolíme váš tým
Poskytneme vám důkladné školení, které odráží specifické potřeby vaší organizace. Inspirujeme lidi k akci a hledání kreativních řešení jejich každodenních potřeb.

6. Transformační workshopy
Pomáháme vám maximalizovat výhody transformace
Zajišťujeme, aby každý chápal pozitivní dopad, který bude změna mít na jeho každodenní práci. Analyzujeme potřeby vašeho týmu s ohledem na typické pracovní postupy a používané technologie a identifikujeme procesy, které lze s novým řešením zlepšit.