Úvod do GCP poskytuje perfektní přehled GCP infrastruktury pro Váš cloudový tým. Trénink se skládá z poloviny z praktických cvičení a z poloviny z teoretických prezentací. Tato kombinace poskytuje ideální mix znalostí a nově nabytých zkušeností, které zahrnují klíčové služby, obecné praktiky, kontrola útraty, monitoring, logování, infrastructure-as-code a bezpečnost.