Cloud konzultace je střednědobá až dlouhodobá spolupráce s našimi certifikovanými Cloud Engineery nebo Architekty na pravidelné bázi (týdenní nebo čtrnáctidenní) ve formátu otevřené diskuze. Sdílíme zkušenosti z praxe a pomůžeme Vám na Vaší adopci cloudu.