Potřebné oprávnění: Uživatel Google Workspace a organizátor schůzky.

Poznámka: Nahrávání se zastaví automaticky, když účastníci opustí schůzku.

Nahrávání videoschůzek

Videoschůzky můžete nahrávat v těchto verzích Google Workspace:

  • Business Standard, Business Plus
  • Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus
  • Education Plus,eaching and Learning Upgrade


Spuštění a zastavení nahrávání

Důležité: Nahrávání je k dispozici jen ve službě Meet na počítači. Uživatelé mobilních aplikací dostanou upozornění, když se nahrávání zahájí nebo ukončí, ale nemůžou ho ovládat.

Schůzky je možné nahrávat maximálně 8 hodin. Po této době se nahrávání automaticky ukončí.

 - Zahajte schůzku ve službě Google Meet nebo se k ní připojte.

 - Vpravo dole klikněte na Aktivity a pakNahrávání.

 - Klikněte na Zahájit nahrávání.

 - V okně, které se otevře, klikněte na Zahájit.

 - Počkejte, až se nahrávání spustí. Účastníci dostanou oznámení, když nahrávání začne nebo se zastaví.

 - Nahrávání ukončíte kliknutím na Aktivity a pak Nahrávání a pak Zastavit nahrávání.

 - V okně, které se otevře, klikněte na Zastavit nahrávání.