Přepracovaný AWS Dashboard

AWS Dashboard jsme pro přehlednost vzhledově upravili. Lze na něm vytvořit / pozvat AWS účet, zkontrolovat podrobnosti o jednotlivých účtech a zakoupit další služby Revolgy. Nově jsme přidali pravý panel s detailem o výdajích.Přepracovaný GCP Dashboard
GCP dashboard dostalo obdobné přepracování. Na GCP dashboardu lze vytvořit GCP účet, udělit přístupy, zkontrolovat podrobnosti o jednotlivých účtech a zakoupit další služby od Revolgy.