Kdy chodí faktury?

  • V případě měsíčně účtovaných služeb by vám faktura měla dorazit vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

  • V případě ročně placeného ročního tarifu vám faktura dorazí do 15. dne následujícího měsíce, kdy jste službu aktivovali (máte výroční termín).

např.: pokud jste služby objednali 4. září, faktura dorazí do 15. října.

Nedorazila vám faktura?

Pokud vám do 15. dne následujícího měsíce nedorazila faktura, kontaktujte nás:

  1. emailem na billing@revolgy.com

  2. telefonicky na +420 224 933 919