KDY CHODÍ FAKTURY?

  • V případě měsíčně účtovaných služeb by vám faktura měla dorazit vždy do 15. dne následujícího měsíce. 
  • V případě ročně placeného ročního tarifu vám faktura dorazí do 15. dne následujícího měsíce, kdy jste službu aktivovali (máte výroční termín).

např.: pokud jste služby objednali 4. září, faktura dorazí do 15. října.

  • Vaše faktury zároveň naleznete v zákaznické portálu My Services / Faktury. 


NEDORAZILA VÁM FAKTURA?

  • Pokud vám do 15. dne následujícího měsíce nedorazila faktura, kontaktujte nás:

                -emailem na billing@revolgy.com
                -telefonicky na +420 224 933 919


Pokud budete mít další dotazy, stačí nás kontaktovat zde.