Soubor HAR (neboli HTML archiv) slouží k analýze softwarových chyb. Jde o záznam operací, které se dějí v prohlížeči Google Chrome v momentě, kdy uživatel vykonává aktivitu co jeví problémy. 

Jak získat HAR soubor?


Zde je video s návodem jak získat HAR soubor v Mac Os (první video)
a získání HAR souboru pro Windows a Google Chrome je zde:
V prohlížeči Chrome přejděte na stránku kde chcete zaznamenat HAR soubor.
 1. Začněte nahrávat Vaši obrazovku pomocí bezplatného pluginu (odkaz ZDE)

 2. Spusťte nástroje pro vývojáře (Inspect)

  1. Stiskněte CTRL + SHIFT + I (písmeno i) nebo následujte kroky b. a c.

  2. V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na nabídku Chrome, tři tečky ⋮

  3. Vyberte Mote tools> Developer tools (Další nástroje>Nástroje pro vývojáře).

 3. Klikněte na záložku Network (Síť).

 4. Zaškrtněte nahoře Perserve log (Zachovat protokol).

 5. V levé horní části karty Network (Síť) se zobrazí červený kruh. To znamená, že záznam začal. Pokud je kruh černý, kliknutím na černý kruh spustíte záznamovou aktivitu v prohlížeči.

 6. Aktualizujte stránku  (F5/refresh) a opakujte problém, zatímco je zaznamenávání aktivní.

 7. Po úspěšném reprodukování problému klepněte pravým tlačítkem na libovolný řádek podokna aktivity a vyberte Save as a HAR with content (Uložit jako HAR s obsahem).

 8. Vyberte kartu Console (Konzole) 

 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na panelu a zvolte Save as… (Uložit jako....)

 10. Pojmenujte soubor protokolu Chrome-console.log.

 11. V komunikaci ohledně Vašeho problému odešlete HAR soubor i záznam obrazovky pro podrobnou analýzu.

Děkujeme za Vaši pozornost a rádi Vám budeme nápomocní s Google Workspace a Cloud tématy. Příští požadavek nám prosím zašlete prostřednictvím portálu MyServices.