Soubor HAR (neboli HTML archiv) slouží k analýze softwarových chyb. Jde o záznam operací, které se dějí v prohlížeči Google Chrome v momentě, kdy uživatel vykonává aktivitu co jeví problémy. 

Jak získat HAR soubor?


Pro uživatele Mac Os:Pro uživatele Windows a Google Chrome:
V prohlížeči Chrome přejděte na stránku kde chcete zaznamenat HAR soubor.

 - Začněte nahrávat Vaši obrazovku pomocí bezplatného pluginu (odkaz ZDE)

 - Spusťte nástroje pro vývojáře (Inspect)

    - V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na nabídku Chrome, tři tečky ⋮

    - Vyberte Mote tools> Developer tools (Další nástroje>Nástroje pro vývojáře).

 - Klikněte na záložku Network (Síť).

 - Zaškrtněte nahoře Preserve log (Zachovat protokol).

 - V levé horní části karty Network (Síť) se zobrazí červený kruh. To znamená, že záznam začal. Pokud je kruh černý, kliknutím na černý kruh spustíte záznamovou aktivitu v prohlížeči.

 - Aktualizujte stránku  (F5/refresh) a opakujte problém, zatímco je zaznamenávání aktivní.

 - Po úspěšném reprodukování problému klepněte pravým tlačítkem na libovolný řádek podokna aktivity a vyberte Save as a HAR with content (Uložit jako HAR s obsahem).

 - Vyberte kartu Console (Konzole) 

 - Klepněte pravým tlačítkem myši na panelu a zvolte Save as… (Uložit jako....)

 - Pojmenujte soubor protokolu Chrome-console.log.

V komunikaci ohledně Vašeho problému odešlete HAR soubor i záznam obrazovky pro podrobnou analýzu.