Změna emailové adresy nebo název uživatele z vaší organizace je možná v administrátorské konzoli Google. Změnou zobrazovaného jména se toto jméno změní na mnoha místech (e-maily, které uživatel zašle // pozvánky kalendáře // a v dalších Google službách., které se zobrazí v e-mailech, které odesílají, v pozvánkách do kalendáře a dalších službách Google.   

Když změníte e-mailovou adresu uživatele, musí se pomocí nové e-mailové adresy přihlásit k účtu Google. Avšak změna jména uživatele neovlivní jeho e-mailovou adresu, pokud také nezměníte adresu. Pokud se uživatel prostě potřebuje alternativní e-mailovou adresu, uvažovat o zřízení e-mailového aliasu.  1. Na domovské stránce administrátorské konzole přejděte na Uživatelé (Users).

 2. V seznamu Uživatelé vyhledejte uživatele. Naučte se, jak najít uživatelský účet.

 3. Přejeďte kurzorem myši na uživatele, kterého chcete přejmenovat, a klikněte na Přejmenovat uživatele (Rename user)

  Tuto možnost najdete také v levé horní části stránky účtu uživatele.

 4. Změňte některý z následujících údajů:

  • Jméno (First name) a Příjmení (Surname) - jméno, které se zobrazuje v e-mailech, které odesílají.

  • Primární e-mailová adresa (Primary email) - je e-mailová adresa a jméno, pomocí kterého se přihlašují.

 5. Klikněte na Přejmenovat (RENAME).

Pokud změníte e-mailovou adresu ...

 • Uživatel se nyní musí přihlásit ke svému účtu Google pomocí nové adresy.

 • Uživatel pokračuje v přijímání pošty na staré adrese (stává se aliasem e-mailu).

 • Pokud se nová primární e-mailová adresa uživatele shoduje s existujícím účtem Google, možná budete vyzváni k vyřešení konfliktu, než budete moci uživatele přejmenovat. Další informace o konfliktních účtech.