Info: Vytváření požadavků nevyžaduje žádná oprávnění
Uživatelská oprávnění definují, co uživatelé mohou a nemohou v rámci vaší organizace v Myservices dělat. V současné době máme k dispozici tři hlavní oprávnění - Read Only, Editor, Admin.


Read Only

Uživatelé s právem pouze ke čtení jsou nejnižší dostupná oprávnění a uživatelé, kterým byla tato oprávnění přidělena, mohou otevírat všechny karty služby MyServices v hlavní navigaci, ale nemohou v nich nic upravovat ani mazat. Tato oprávnění se nejčastěji udělují interním/externím účetním, kteří potřebují přístup k fakturám Revolgy.


Editor

Editoři mohou nejen otevírat všechny hlavní karty, ale na rozdíl od uživatelů pouze pro čtení mohou upravovat nebo mazat data a měnit nastavení. Vzhledem k tomu, že tito uživatelé mohou například upravovat fakturační kontakt, aktivovat doplňky pracovního prostoru nebo vytvořit nový fakturační účet GCP, ale nemohou přidat dalšího uživatele do služby MyServices, je tato role nejčastěji přidělována běžným kolegům z IT.


Admin

Oprávnění správce jsou nejvyšší oprávnění v MyServices, která dávají správci přístup ke všem datům a nastavením organizace. Na rozdíl od editorů mají plný přístup ke kartě Uživatelé a mohou zvát nové uživatele nebo odstraňovat stávající uživatele ze služby MyServices. Vzhledem k tomu, že Admini mají přístup ke všemu, je tato role vhodná zejména pro vedoucí pracovníky nebo manažery.