FinOps jsou nástroje a služby vedoucí k vysoce transparentním úsporám nákladů na infrastrukturu. Získejte od nás odborníka, který vám průběžně pomůže při správě nákladů na vašem cloudovém účtě.


Označování nákladů pomocí tagů

Pomoc s definicí standardu označování nákladů pro vaše cloudové prostředí. Umožní vám přiřadit náklady různým nákladovým střediskům a zlepšit tak efektivitu správy cloudu.


Rozpočty a upozornění

Stanovte si jasné rozpočty pro jednotlivé účty, služby nebo nákladová střediska. A dostávejte upozornění na odchylky v nákladech či při překročení daného rozpočtu.


Vykazování výdajů

Podrobné reporty výdajů spojené s konzultací s naším specialistou na FinOps, který přezkoumá události, opatření, plány a pomůže vám při optimalizaci nákladů.


Závazné využívání cloudových služeb

Ujistěte se, že všechny slevy na GCP jsou řádně využity. Revolgy specialista na FinOps vám bude každý měsíc poskytovat průběžné hodnocení s měsíčními zprávami o konverzi a doporučeních pro nové nákupy.