Nasadíme a následně optimalizujeme spolehlivý systém pro předcházení problémů, včetně upozorňování podle nejlepších postupů v oboru certifikovanými inženýry z Revolgy. Mimo jiné s vámi vytvoříme "Playbook" pro definici a řešení potenciálních problémů s kompletním RCA pro incidenty s vysokou závažností.


24x7x365 Správa incidentů

Nepřetržitě dostupná technická podpora (L1, L2, L3)  pro rychlé a efektivní řešení problémů, zavázaná smlouvou o době odezvy SLA.


Customer Success Manager (CSM)

Dedikovaný CSM bude pomáhat zajišťovat řešení vašich technických problémů, koordinovat eskalace a zodpovídat dotazy.


Monitorování a varování

Automatizované monitorování poskytuje včasná upozornění se zaručenou dobou odezvy až 15 minut v případě mimořádných incidentů. Budeme s vámi bude spolupracovat na vytvoření vlastního "Playbooku" pro řešení potenciálních problémů.


Analýza kořenových příčin (RCA)

Naši inženýři provedou v případě vysoce závažných incidentů plně transparentní RCA. Tuto zprávu vám předají spolu se všemi plánovanými a dokončenými nápravnými kroky v dohodnutém čase.


Na míru šité řešení

Náš tým inženýrů s vámi spolupracuje tak, aby plně porozuměl vaší cloudové infrastruktuře a definoval optimální strategii monitoringu a odezvy. Spolu s tím s vámi spolupracujeme na vytvoření “Playbooku”, který předem definuje a řídí naše kroky a eskalace v případě neočekávaných událostí. Ty s vámi průběžně revidujeme a ladíme během měsíčních revizí účtů nebo v rámci procesu RCA.