Nejlepší architektonické postupy

Využíváme osvědčené postupy cloudové architektury v oblasti efektivity nákladů a výkonu, spolehlivosti a zabezpečení. Porozumíme vašim specifickým požadavkům, zkombinujeme je s našimi zkušenostmi z praxe a vyvineme vaše řešení podle nejnovějších technologických standardů.


Konzultativní přístup

Cloud Architekti Revolgy uplatňují konzultační přístup, aby shromáždili vaše požadavky a vytvořili podrobný návrh vašeho technického řešení na míru. Obvykle to zahrnuje přezkoumání vaší celkové cloudové strategie a klíčových obchodních faktorů. Společnost Revolgy může tento postup podle potřeby rozšířit o další workshopy, například k vysvětlení nástrojů, procesů a metodik nebo nových cloudových technologií, aby ověřila veškeré předchozí předpoklady.


Podrobné schéma navrhované architektury

Na základě konzultace s vámi vám dodáme podrobný dokument návrhu architektury a sestavení infrastruktury přizpůsobený vašim konkrétním požadavkům. Navazující služba Revolgy Cloud Build tento dokument využije k realizaci samotného řešení.


Observabilita

Naše řešení jsou navržena s ohledem na následný provoz. Proto do návrhu architektury zahrnujeme doporučení pro monitorování a varování, která budou implementována navazující službou Revolgy Cloud Build. Pro zákazníky, kteří si objednají služby Revolgy IM nebo OM, pomůžeme připravit též “Playbooky” pro správu a eskalaci případných incidentů.


Strategie nasazení

Pomůžeme vašemu týmu navrhnout a zavést spolehlivé procesy CI/CD - kontinuální integrace (CI) a kontinuálního doručování (CD) podle aktuálních osvědčených postupů v oboru. Zavedení těchto procesů vám umožní mít plnou kontrolu nad vývojem, nasazením změn a zajistí jeho udržitelnost a škálovatelnost do budoucna. Naše návrhy nasazení jsou ve výchozím nastavení vždy bezpečné a splňují i ty nejpřísnější požadavky. Vaše řešení je důkladně otestováno a ověřeno podle architektonického návrhu a předáno spolu s kompletní dokumentací.


Odhad TCO

Pomocí přesně definované metodiky vám poskytneme odhad celkových nákladů na “vlastnictví” (TCO) vaší budoucí cloudové infrastruktury.