Přenesení nakonfigurované naplánované architektury do kódu týmem inženýrů s projektovým manažerem.


Používáme nejlepší postupy nasazení cloudu

Dedikovaný Build inženýr nasadí podrobný návrh do infrastruktury cloudu na základě návrhu "Landing zone". LZ obsahuje prostředky nastavené pro standardní cloudová prostředí, jako jsou sítě, IAM, sdílené služby, protokolování a monitorování. Rámec se řídí zásadami secure-by-design testovanými na desítkách projektů, aby byla zajištěna nejvyšší ochrana proti špatnému návrhu a bezpečnostním zranitelnostem.


Projektové řízení a vývoj

Projektový manažer zajišťuje celý projekt, slouží zákazníkům jako jediné kontaktní místo, řídí rizika i časový harmonogram. Poskytneme vám též plný přístup ke zdrojovému kódu a repozitářům git. Standardy jsou navrženy tak, abyste mohli využívat cloudové prostředí co nejrychleji.


Podpora do budoucna

Naše řešení jsou navržena s ohledem na provoz, do architektonického návrhu zahrnujeme doporučení pro monitorování a varování (alerts).