Znalostní báze

Prozkoumejte návody a naučte se osvědčené postupy z naší databáze znalostí.

Nahrát video konferenci

Nahrávání videoschůzek
Potřebné oprávnění: Uživatel Google Workspace a organizátor schůzky. Poznámka: Nahrávání se zastaví automaticky, když účastníci opustí schůzku. Nahráván...
Čt, 29 Září, 2022 v 3:51 ODPOLEDNE