Po odchodu zaměstnance je zapotřebí postarat se o data, která po něm zbyla a také o zprávy, které na jeho adresu ještě přijdou.

Následující kroky vyřeší zabezpečení účtu včetně dvoufázové autorizace a mobilních zařízení. Popíšeme postup jak neztratit emailovou komunikaci po zaměstnanci, který již ve firmě nepracuje a nezapomněli jsme ani na častý požadavek transferu dat, a to především pošty a dokumentů na Google Disku.

Co budete potřebovat?

  • Přihlášovací údaje pro administrátorský účet (údaje jste obdrželi při registraci do emailu).

Při odchodu zaměstnance se obvykle řeší:

  • zálohování dat

  • změna vlastnictví dat na Google Disku

  • přesun emailů zaměstnance na jiný účet

  • úpravy v administrátorské konzoli

Doporučujeme následující postup:

Pro transfer dokumentů používáme službu na převod vlastnictví dokumentů na nového zaměstnance. https://support.google.com/a/answer/1247799

Poštu převádíme pomocí migračního nástroje v administraci G Suite. https://support.google.com/a/answer/6003169


Výše uvedené kroky berte jako šablonu a uzpůsobte si jej pro potřeby ve vaší firmě.