Požadovaná oprávnění: účet Google Workspace
Poznámka: Aby se zabránilo spamu, může Kalendář Google omezit počet pozvánek, které můžete odeslat, na základě typu vašeho účtu. Přečtěte si další informace o používání Kalendáře.


Skupiny je možné využít i k rychlému pozvání velkého počtu lidí na nějakou událost. Pozvete-li skupiny, můžete mít až 100 000 hostů.  


Pozvání skupiny na událost

Stávajícím členům skupiny se událost zobrazí v kalendáři. 

 - Přejděte do Kalendáře Google.

 - Zadejte e-mailovou adresu skupiny stejně, jako byste přidávali běžného hosta. 


Tip: Pokud máte u skupiny oprávnění Zobrazit členy a vytvoříte pro skupinu událost, dostane e-mail s pozvánkou každý člen.


Pokud oprávnění Zobrazit členy nemáte, přijde pozvánka skupině. Aby se událost zobrazila uživateli v kalendáři, musí pozvánku v e-mailu přijmout.


Zobrazení odpovědí

Odpovědi členů skupiny můžete zobrazit, pokud:

 - jste organizátorem události,

 - máte u události oprávnění k úpravám.

 - Přejděte do Kalendáře Google.

 - Odpovědi zobrazíte, když vedle skupinySkupina kliknete na šipku Odeslat.

 - Pokud ikonu skupiny a šipku nevidíte, nemáte k zobrazení seznamu členů skupiny oprávnění.